Most Popular

Dzień: 3 października 2013

Burza mózgów czy burza w mózgu?ARTYKUŁY

Burza mózgów czy burza w mózgu?

Cytując hasło popularne wśród pracowników IDEO: „Razem jesteśmy mądrzejsi niż każdy z nas z osobna.” Burza mózgów to technika generowania