Most Popular

Dzień: 11 marca 2014

Metoda 5Why jako skuteczne narzędzie Design ThinkingARTYKUŁY

Metoda 5Why jako skuteczne narzędzie Design Thinking

Rozwiązanie jakiegoś problemu i wprowadzenie  działań korygujących, które będą skuteczne, wymaga przede wszystkim zidentyfikowania przyczyn wystąpienia tego problemu. Jeżeli nie