Most Popular

HPI School of Design Thinking


Hasso-Plattner Institute na Uniwersytecie Poczdamskim rozpoczął, w roku 2007, realizację programów edukacyjnych pod szyldem School of Design Thinking. Pod okiem profesora Ulricha Weinberga powstał tam interdyscyplinarny program  zajęć dla studentów różnych kierunków; informatyki, medycyny, socjologii, przedstawicieli nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych. W czasie rocznego programu realizowane są tam projekty metodą Design Thinking; tworzone są interdyscyplinarne zespoły, które we współpracy z partnerami z firm i przemysłu konfrontują się z realnymi wyzwaniami biznesowymi, technologicznymi i społecznymi.


HPI Design Thinking Brainstorming


W ten sposób studenci mają możliwość poznania Design Thinking w praktyce. Jest to pierwszy tego rodzaju program w Niemczech, realizowany jest we ścisłej współpracy z d.school na Uniwersytecie Stanforda. Kursy w ramach HPI School of Design Thinking rozpoczynają się dwa razy w roku, w kwietniu i w październiku.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*