Most Popular

Sztuka innowacji według IDEO – część 1

Photo by Michael Fenton on Unsplash

Przedstawiamy poniżej wybrane rekomendacje i wskazówki dot. stosowania metody Design Thinking wg. jednej z najbardziej uznanych firm  projektowych świata.  Zestawienia dokonaliśmy m. in. na podstawie książki „Sztuka innowacji, Lekcje kreatywności z IDEO”.

Na początek proponujemy pięć podpowiedzi odnoszących się do pierwszej fazy procesu DT – fazy empatii.

1. Obserwujmy konkretnych ludzi w konkretnych sytuacjach, aby ustalić jakie siły na nich oddziałują. Innowacja zaczyna się od oka.

2. Wyobraźmy sobie nowe produkty czy usługi i korzystających z nich ludzi. Projektując innowacje, odkrwajmy jakie zachowania przychodzą ludziom naturalnie. Zwracajmy uwagę na własne wrażenia, reakcje i pytania. Ważne są zwłaszcza problemy, wszystko to, co sprawia nam problem. Obserwujmy, zestawiajmy listy problemów i zadawajmy mnóstwo pytań: dlaczego/dlaczego nie.

3. W sztuce, nauce, technologii, czy biznesie, źródłem inspiracji często jest bezpośrednia bliskość miejsca akcji. Nowe pomysły powstają wtedy, gdy się węszy, słucha – gdy jest się na miejscu. Obserwujmy ludzi w ich naturalnym otoczeniu, szukajmy niuansów ludzkiego zachowania, przenikajmy motywacje i emocje. Nie wystarczy widzieć ludzi i słuchać, co mają do powiedzenia. Interpretujmy niuanse znaczeń, aby rozszyfrować ukryte motywacje i potrzeby klientów.

4. Dzisiejsze produkty w coraz większym stopniu stają się doświadczeniami klienta. Pójdźmy tropem klientów, rozłóżmy ich podróż na elementy składowe, by zadać sobie pytania, jak można je polepszyć. Najważniejsze jest świeże spojrzenie. Rozejrzyjmy się wokół. Czy narażamy klientów na niewygodę, albo nawet – w jakiś drobny choćby sposób – na ból?

5. Nie warto poświęcać zbyt wiele czasu na tradycyjne badania rynku. Starajmy się dotrzeć do źródła. Nie do firmowych „ekspertów”, ale do ludzi, którzy rzeczywiście używają danego produktu – lub produktu w jakiś sposób przypominającego ten nad którym właśnie pracujemy. Nie można traktować klientów jako wielkości statystycznych. Starajmy się wyszukać kilku interesujących ludzi, aby ich poobserwować i porozmawiać z nimi.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*