Most Popular

Otwieranie państwa przy pomocy Design Thinking

Idea otwartego rządu to propozycja stosunkowo młoda, ale z powodzeniem przyjmowana przez co raz więcej państw i społeczeństw na całym świecie. Model oparty na dostępie do informacji i zasobów publicznych oraz procedurach umożliwiających obywatelom uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji należących do domeny publiczno–prawnej pozwala na zwiększenie zaangażowania wszystkich aktorów społecznych w procesy rządzenia państwem.


design thinking opengov


Jak zaangażować ludzi w demokrację partycypacyjną?

To złożony problem, który nie ma jednego prostego rozwiązania. Właśnie w takich sytuacjach świetnie sprawdza się myślenie projektowe. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z pracownią miejskich transformacji Sociopolis opracowało metodologię „otwierania państwa” przy zastosowaniu Design Thinking.

Ze strony Opengov można pobrać bezpłatną publikację, która zawiera rozwiązania, instrukcje i scenariusze, adresowane głównie do organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek administracji publicznej (ale też do biznesu) pozwalające przeprowadzić cały proces w sposób interdyscyplinarny w duchu myślenia projektowego.

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*