Most Popular

Projektowanie nowych produktów spożywczych z zaangażowaniem seniorów

Nowe-dawne smaki, nowe właściwości odżywcze i zdrowotne, nowe opakowania – to potrzeby, które zdefiniowali seniorzy podczas warsztatów design thinking realizowanych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT).

W październiku 2019 roku odbyły się dwa warsztaty, których celem było zaangażowanie seniorów do generowania nowych pomysłów na przetwory warzywne. Zrekrutowane osoby z grupy 65+ pracowały w sumie 13 godzin, aby wykreować unikatowe koncepcje produktów. Wyzwanie polegało na zaproponowaniu produktów, które odpowiadają na potrzeby tej grupy, a które mogły być wyprodukowane przez uczestniczącą w projekcie firmę produkującą przetwory warzywne: Folwark Wąsowo.Design thinking w pracy z osobami 65+

– Jako PPNT od kilku lat pracujemy metodami myślenia projektanckiego. Stosujemy je w pracy z firmami, naukowcami i studentami. Jednak nie mieliśmy doświadczeń w pracy kreatywnej z grupą seniorów. Byliśmy ciekawi jakie przyniesie rezultaty. – mówi Jan Chełkowski z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Metodyka warsztatów angażująca starszych konsumentów w serię interaktywnych zadań spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Dużo satysfakcji dało im wcielenie się w rolę badaczy konsumenckich, co było dla nich nowym doświadczeniem. Wyzwoliło to duże zaangażowanie seniorów, uwidocznił się ich entuzjazm i chęć współpracy. Istotną wartością było dla nich poczucie, że są ważnymi partnerami przedsiębiorstw, a nie biernymi uczestnikami badania.

Seniorzy pracowali w grupach 6-8 osobowych. Moderatorzy świetnie dopasowali tempo pracy do grupy docelowej i przeprowadzili uczestników przez serię nowych dla nich zadań, wykorzystujących techniki kreatywnego myślenia.

Przeprowadzone z uczestnikami warsztatów wywiady dowiodły, że ich wiek jest często okresem głębokich przemian w sposobie odżywiania. Jest to doskonałym momentem na zaproponowanie nowych produktów. Obecni na warsztatach seniorzy to w większości osoby bardzo otwarte, z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym, chętne do dzielenia się swoją wiedzą i aktywne.

– Pierwszy dzień warsztatów skupiał się na przeanalizowaniu potrzeb oraz wyrwaniu się ze sztampowego myślenia. Drugi dzień zmierzał do generowania i wyboru pomysłów odpowiadających na wskazane wyzwanie. – tłumaczy Jan Chełkowski.

Podsumowaniem drugiego dnia warsztatów była prezentacja wybranych koncepcji przed firmami, które miały szansę zainspirować się pomysłami i na tej podstawie wdrożyć nowe produkty. Obecni na podsumowaniu eksperci rynku rolno-spożywczego byli zaskoczeni jakością pomysłów i kreatywnością pomysłodawców.

Zdefiniowanie wyzwania dla generowania pomysłów na produkty spożywcze.

Tematyka warsztatów była wskazana przez inicjatora projektu EIT Food, który jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii powołanego przez Komisję Europejską i finansowanego ze środków Horyzont 2020. Warsztaty były częścią projektu „EIT Food RIS Consumer Engagement Labs”. Jednak zadany schemat definiował jedynie grupę docelową 65+ oraz rodzaj produktu – artykuły spożywcze. Tak szeroko określone wyzwanie mogłoby dać zbyt rozbieżne wyniki pracy kreatywnej. Z pomocą przyszły firmy zaangażowane w projekt: właściciel sieci sklepów spożywczych Cho no tu, producent przetworów spożywczych – Folwark Wąsowo oraz startup zajmujący się dodatkami w postaci substancji aktywnych – Cofactor.

Ustalono jasne granice dla pomysłów, które miały być przedmiotem pracy warsztatowej. Wyzwanie zdefiniowano jako wskazanie propozycji nowych przetworów warzywnych bazujących na lokalnych składnikach. Zaproponowane granice były na tyle szerokie, że wyzwalały kreatywność i na tyle skonkretyzowane, że zaproponowane koncepcje wpisywały się w potrzeby adresatów, czyli przedsiębiorstw.Co dalej?

Współpracujące w projekcie instytucje, koordynowane przez pracowników Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracują nad ostatecznym produktem, który będzie inspirowany koncepcjami zaproponowanymi przez seniorów. Seniorzy nakreślili, jakie składniki widzieliby w nowych produktach oraz jakich efektów smakowych i odżywczych oczekują. Rolą przedsiębiorstw jest wybranie najciekawszych koncepcji. Kolejne kroki to opracowanie receptury i produkcja testowej partii. Wśród testerów będą pomysłodawcy z grupy docelowej. Później receptura trafi na produkcję, gdzie powstaną gotowe słoiki zawierające nowe produkty. Reszta działań będzie należała do dystrybutora. Efekty promocji wśród docelowych klientów pozwolą zweryfikować, czy proces kreatywny dał właściwą odpowiedź i czy produkt daje oczekiwaną wartość dla konsumentów i producenta.

 

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*