Most Popular

Relacja z Polishopy – konferencji Design Thinking

W połowie czerwca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy odbyła się pierwsza w Polsce konferencja całkowicie poświęcona tematyce Design Thinking – Polishopa. Miała ona na celu zaprezentowanie SHOPY – pracowni Design Thinking działającej na UTP oraz przybliżenie samej metody DT poprzez wystąpienia ekspertów z Polski i zagranicy.


Polishopa

SHOPA to kreatywna przestrzeń integrująca przedsiębiorców, studentów i naukowców, którzy w interdyscyplinarnych zespołach pracują metodą Design Thinking. W trakcie trwających kilka miesięcy programów, zespoły rozwiązują realne problemy lokalnych firm. Jednym z kluczowych punktów konferencji było zaproszenie przedsiębiorców do podzielenia się swoimi wrażeniami nt. skuteczności metody Design Thinking.

Przedstawiciel firmy Passio Sp z o.o. – producenta komponentów do sprzętu AGD opowiadał jak z każdym kolejnym spotkaniem coraz bardziej przekonywał się do kreatywnych technik stosowanych w Design Thinking. Początkowy sceptycyzm zamienił się w uznanie skuteczności programu SHOPY. Efektem prac jest projekt nowego gniazda do ładowania telefonu, który jeszcze w tym roku ma trafić do masowej produkcji.

Z kolei firma Vitalabo – Laboratoria Medyczne zwróciła się do SHOPY z zadaniem zaprojektowania nowego, przyjaznego pacjentowi i dostosowanego do prac laboratoryjnych pojemnika na mocz. Dzięki badaniom użytkowników w punktach poboru próbek i wywiadom z pracownikami laboratorium udało się zebrać cenne obserwacje. Firma przyznała, że końcowy produkt był dużym zaskoczeniem, ponieważ nie myśleli o problemie z tej perspektywy. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami nowego pojemnika.

Łącznie na 4 projekty realizowane z firmami, 3 zakończyły się rozwiązaniami, które trafią do ochrony patentowej. Dyrektor SHOPY – Radek Ratajczak zaznacza, że nadrzędnym celem istnienia pracowni są wdrożenia i to one ostatecznie zweryfikują skuteczność metody.


design-thinking-polishopa-4


Powyższe przykłady to oczywiście zbyt mała próba do wyciągania generalnych wniosków, ale dają one nadzieję na to, że Design Thinking może pomóc polskim firmom wyjść z roli podwykonawców i zdobyć wiedzę jak systematycznie tworzyć własne, oryginalne produkty. Jest to bardzo potrzebny zwrot w strategii rodzimych biznesów, którym coraz trudniej jest konkurować pozycją kosztową. Dzięki oryginalnym, innowacyjnym produktom firmy mogą otworzyć sobie drogę do wyższych marży i lojalnych klientów.

Swoimi doświadczeniami podzielił się również naukowiec biorący udział w zajęciach metodą DT – Dariusz Sykutera z Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw UTP. W entuzjastycznej prezentacji mówił o atmosferze pracy, którą udało się stworzyć w pracowni. Udział w SHOPIE to zastrzyk pozytywnej energii, za drzwiami zostają tytuły naukowe, wszyscy są równi i czują przyzwolenie i napęd do działania. Jest to zupełnie nowa forma interakcji ze studentami, która polega na współtworzeniu, a nie jednostronnym przekazie. Pan Dariusz przyznał, że nie czeka na wprowadzenie DT do programu studiów, bo już wykorzystuje elementy Design Thinking w swoich zajęciach.

Konferencja zakończyła się prezentacjami zagranicznych ośrodków DT: Aalto Design Factory z Finlandii oraz HPI School of Design Thinking z Poczdamu. Organizatorom gratulujemy dużej frekwencji i świetnej atmosfery. Do zobaczenia na następnej Polishopie.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*